2003

2003
Warszawa, 06 lipca, krajowa
Bardzo szlachetna suczka o pięknej barwie i dobrym pigmencie, bardzo piękna głowa,
proporcje ciała dobre, anatomicznie prawidłowa, o bardzo dobrym froncie.
ocena: doskonała, Zw. młodzieży, BOB
(-) Bożena Kowalska-Malitka

Toruń, 17 sierpnia, krajowa
Bardzo proporcjonalna, o doskonałym wyrazie, z pełną wyrazu suczą głową.
Niepewnie noszone uszy. Ładna szyja, dobrze rozwiniete ciało o płynnych liniach.
ocena: doskonała, Zw. młodzieży, BOB
(-) Magdalena Kozłowska

Białystok, 31 sierpnia, krajowa
Doskonałe proporcje głowy, szyi i tułowia. Wyraz, korpus doskonale zbudowany
i rozwinięty, trochę zbyt krótkie ramię, wąskie ustawienie przednich kończyn,
łokcie ustawione do środka. Bardzo swobodna w ruchu,
prawidłowa, równoległa praca kończyn, doskonały temperament.
ocena: doskonała, Zw. młodzieży
(-) Anatolij Zhuk

<==WYSTAWY

 

 

 

 

Valid XHTML + RDFa